Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Stavění máje a pálení čarodějnic
1
Cyklistický výlet
2
Zápis dětí do MŠ Lukavice
Rozbor odpadu
Info k dopravní situaci květen 2024
3 4
Oslavy svátku sv.Floriána
Florián
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Výběrové řízení města Králíky
18
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Rybářské závody květen 2024
19
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Rybářské závody květen 2024
Anketa nejkrásnější májka
20
Rybářské závody květen 2024
Poradenství k energeticky úsporným projektům
21
Rybářské závody květen 2024
22
Rybářské závody květen 2024
23
Rybářské závody květen 2024
24
Rybářské závody květen 2024
25
Rybářské závody květen 2024
26
soutěž mladých hasičů
27
Pozvánka na workshop - Zdraví v akci-tipy a doporučení v péči o dětské zuby - Žamberk
28 29 30 31 1
Pozvánka na MHF Letohrad 2024
2
Pozvánka na MHF Letohrad 2024
Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti > Památky

Památky

Kostel a kaple

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHOKAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Kaple sv. Jana Nepomuckého v horní části obce
stáří: z roku 1865, obnovena v r.2002 
popis: zděná klenutá okna
nákladem: rodiny Sedlákovi a Vackovy z č.p.78

Kaplička sv.Jana Nepomuckého pochází z roku 1865, je zděná, s klenutými okny a okolo ní je vysazeno 6 chráněných lip. Byla pořízena nákladem manželů Sedlákových, z čp.78 a o některých svátcích v ní bývalo rozsvěcováno světlo.

Vypráví se, že manželé Sedlákovi byli bezdětní a vzali k sobě rodinu Vackovu s 10 dětmi. Ta se v roce 1893 vystěhovala do Ameriky, kde se narodilo ještě další dítě a všichni potomci této později silně rozvětvené americké rodiny si udržují k této kapli do dnešního dne silný citový vztah.


KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

Lukavický kostel sv. Filipa a JakubaObklopen starými lipami je kostel s vysokou věží,
poblíž něj v klidu a pokoji předkové naši leží.
Oni tu dávno před námi ve štěstí i bolu žili,
tak, jak to nejlépe uměli, ves svoji stavěli a ctili.

(1982, Antonín Dostál)

Lukavický kostel sv. Filipa a Jakuba je prvně doložen v seznamu far pražského arcibiskupství v letech 1344 - 1350. Podle pověsti na jeho místě stával dříve dřevěný kostelík. Nejstarší část (dnešní presbyterium) je stavěna v gotickém slohu. Hlavní oltář představuje vinný kmen, v jehož větvích, po stranách obrazu sv. Filipa a Jakuba, jsou znázorněni apoštolové, a je zde nápis "Já jsem pravý vinný Kmen a vy ratolesti Jan v Kap. 15".

kostelNynější podoby dosáhl kostel přístavbami v letech 1639, 1705, 1721 a úpravou věže v r. 1878. Na nejstarším zvonu o průměru 79 cm je latinsky nápis "Léta Páně 1507 já zvon od nynějška ohlašuji marnost, požár, svátek, válku, Zdrávas, pohřeb, důstojenství. Zhotovil mne mistr v Nové Obci Pražské, který má jméno Bartoloměj." Druhý zvon z roku 1992 o průměru kostel94 cm a váze 490 kg se jmény patronů zdejšího kostela pochází z dílny Marie Tomáškové v Brodku u Přerova.

V roce 1949 byly pořízeny nové varhany. Modřínové lavice byly zhotoveny v r. 1974. V roce 1982 byla opravena věž a z dalšího roku je nová fasáda. V roce 2002 byla vyměněna střešní krytina a natřena nová fasáda. Na původní hřbitov okolo kostela se pohřbívalo do r. 1968 a nyní je zde parková úprava. Nový hřbitov je u Příčnice (400 m).

 

Kříže

Kříž vedle kaple

-kříž vedle kaple stáří: obnoven v r. 1995, 2002 
- materiál: dřevo
- nákladem: dobrodinců

Na konci Lukavice, vpravo u cesty k Žamberku stojí dřevěný kříž, tzv. „horní kříž“. Doba  jeho výstavby není známa.

V roce 1883 byl tento kříž od Vincence Vacka z čp.78 znovu postaven a 17.5.1883 od faráře Václava Tejkla posvěcen. Roku 1893 byl kříž vichrem vyvrácen a téhož roku od téhož majitele postaven nový a 18.6.1893 posvěcen. Opět postaven tento kříž v roce 1902 a 6.7.1902 posvěcen. Obnoven také v roce 1995.

 Kříž na Příčnici u Novotnovy cesty

-Kříž na Příčnici u Novotnovy cesty stáří: od roku 1868
- materiál: dřevo
- popis: kříž s kovovým korpusem a kovovou ohrádkou, po stranách dvě lípy

Je to dřevěný trámový kříž, postaven na obecním gruntě za vsí na volném prostranství u staré cesty z Kyšperka do Žamberka, prý jako dík za obnovené přátelství mezi dvěma bratry.

Tento kříž, stojící na pozemku čp.66, dal roku 1897 obnovit Karel Novotný, rolník z čp.66 a 12.9.1897 byl posvěcen.
Obnoven byl v roce 1965, v r.2008.

Kříž na Příčnici u nového hřbitova

-Kříž na Příčnici u nového hřbitova stáří: obnoven v r. 1965, 2004, 2013 
- materiál: dřevo
- popis: kovový korpus, za křížem jasan

Kříž z prostých dřevěných trámů postaven neznámo kdy na lukavickém obecním pozemku u staré cesty z Kyšperka do Žamberka. V roce 1853 byl kříž od lukavického sedláka Josefa Bárneta čp.27 nově vyroben a opět obnoven v roce 1965.

O jeho vzniku se vypravuje: bývaly doby, kdy do Lukavice na faru a do kostela chodívali ze širokého okolí. Jednou přijeli až z Králík s dítětem ke křtu. Po obřadu nechali koně u hospody a sami se posilnili. V následující rychlé jízdě se vydali přes potok vzhůru k Šedivci a teprve později zpozorovali, že dítě ztratili. Pojala je hrůza a otočili zpět. Dítě našli u Příčnice, nic se mu nestalo. Na poděkování byl v těchto místech postaven kříž, který už z dáli ukazoval cestu do Lukavice.

Kříž v Blatinách

-Kříž v Blatinách stáří: r. 1898, obnoven v r. 1965
- materiál: dřevo
- popis: kovový korpus, vedle kříže dvě lípy a dva jasany
- nákladem: Karla Macháčka čp. 139

Roku 1898 dal Karel Macháček, rolník z Lukavice čp.139, postavit na svém pozemku vlastním nákladem dřevěný kříž a na jeho vydržování složil 40 zlatých.
Kříž byl posvěcen od faráře Václava Tejkla dne 24.7.1898. Obnoven opět v roce 1965.

Kříž u školy

- stáří: 1811, obnoven v r.2002 
- autor: (A. Cyriák?)
- materiál: pískovec
- popis: kříž s Kristem, pod křížem P. Marie a sv. Jan, kovová zahrádka, okolo pět velkých lip
- texty: na zadní straně je vytesán nápis (text je upravený) "Tento kříž jest wyzdwižen nákladem Antonína Hubálka, Antonína Martínka a France Hubálka k uctění okolo jdoucím".
- v roce 2003 neznámý pachatel odcizil dvě sošky andělíčků

Je to kamenný kříž bohatě zdobený s postavou Spasitele, který byl pořízen v roce 1811 na náklady sedláka Františka Hubálka a bez udržovacího fondu. Postaven byl ve středu obce u cesty k Žamberku (nyní se nachází před školou, která byla vystavěna později).
Kříž byl obnoven v roce 1894 nákladem Jana Martínka z čp.121 a posvěcen dne 22.7.1894 od faráře kyšperského Václava Tejkla. Rovněž obnoven v roce 1965.

Sochy

Vstupní brána původního hřbitova

vstupní brána původního hřbitova

- stáří: 1699   
- materiál: hrubozrnný pískovec
- popis: tento barokní sekaný portál je nejstarším sochařským samostatným dílem v okolí, typický motiv diamantového řezu na soklech, sloupech, klenacích, rozeklaný fronton, volutový sokl na římse obelisk s koulí, portál byl restaurován v r. 1997 akad. Sochařem Alexandrem Kozlovem z Letohradu, kovová brána z pozdější doby s nápisem
- texty: POKOJ VÁM

Sousoší "Ukřižování" u kostela

- stáří: 1897, v r. 1995 bylo sousoší restaurováno
- materiál: pískovec 

sousoší "Ukřižování" u kostela

- popis: v zahrádce z kovových mříží je situováno sousoší na mohutném soklu s reliéfní výzdobou čelní strany, střed sousoší tvoří Ukřižovaný na kříži s tlapatými konci ramen, kříž vybíhá z dole se rozšiřujícího postamentu, sousoší se vyznačuje respektováním doznívající barokní tradice a je cenným dokladem místní kamenické produkce, je v seznamu nemovitých kulturních památek.

- texty: EJHLE VYKUPITEL SVĚTA

Původní kříž z dřevěných trámů byl postaven na obecním pozemku u kostela neznámo kdy. V roce 1853 byl lukavickou obcí obnoven a posvěcen kyšperským farářem Antonínem Buchtelem.

Potom pořízen místo tohoto kříže z odkazu zemřelého Josefa Martínka z Lukavice čp.97 kamenný kříž a 31.10.1869 posvěcen. Tento kříž obnoven v roce 1897 od tehdejšího nájemce dvora Antonína Peka a 5.5.1897 posvěcen Václavem Tejklem z Kyšperka.

"U Božího Syna" na Melgráku u Letohradu

U Božího Syna- stáří: 1708
- materiál: pískovec
- popis: na čtverhranném zdobeném podstavci je torzo původní sochy, po stranách dvě lípy

Roku 1708 byla nákladem dobrodinců a obecním přispěním postavena socha nazývaná "u Božího syna" nebo ECCE HOMO, nacházející se u bývalé pěšiny do Lukavice. Původní vzhled sochy snad představoval postavu Spasitele uvázaného u sloupu. Příčina jejího postavení není známa, žádný fond na její udržování nebyl založen. V roce 1845 byla socha (dle Aloise Klíče) znovu zřízena od kameníka J.Majvalda, který potom odcestoval do Ameriky. V roce 1898 dal sochu obnovit na vlastní náklad Josef Andres z čp.240 a 12.7.1898 byla socha posvěcena od faráře Václava Tejkla.
Pěšina, kde socha stojí, nebyla dlouhá léta používána a socha postupně přicházela v zapomenutí a chátrala. Kolem roku 1949 byla povalena dobytkem a ležela potom rozbitá v úschově. Kolem roku 1975 byla zčásti opravena a instalována ve formě poprsí na původní místo. Oprava byla provedena místními občany Jaroslavem Tschöppou, Stanislavem Vackem a některými dalšími a při té příležitosti socha otočena ze směru severovýchodního na východní.

Svatý Jan Nepomucký v dolní části obce u mostu

Sv. Jan Nepomucký v dolní části obce u mostu- stáří: 1850
- materiál: pískovec
- popis: v kovové zahrádce kamenný podstavec a socha

Tato socha byla pořízena, dle farní kroniky, nákladem Josefa Duška, sedláka v Lukavici čp.163 a s povolením kyšperského farního úřadu ze dne 2.10.1850 postavena na pozemku zmíněného Josefa Duška. Na svátek Navštívení Panny Marie odpoledne dne 4.7.1852 byla od faráře Antonína Buchtela posvěcena. Potom bylo konáno procesí do kostela s modlitbami za nemocného Josefa Duška.

V lukavské kronice je jako příčina výstavby této sochy uvedena událost, kdy Dušek (dle kroniky Antonín) jel na svatojánskou pouť do Prahy a tam chtěl manželce koupit šátek. Když u žida v krámě procházel tmavou chodbou dozadu do skladu, najednou se ve tmě propadl a nevěděl, kde je. Modlil se ke sv.Janu a slíbil, že jestli se dostane ven, že nezapomene. Šel vpřed a po chvíli tápání uviděl světlo. Na svůj slib však nezapomněl.

Sochu zhotovil kyšperský měšťan Dominik Umlauf a má zajištěný udržovací obnos 30 zlatých na gruntě čp.163 v Lukavici. Socha sv.Jana Nepomuckého se zahrádkou byla obnovena z vlastního jmění v roce 1888 nákladem 61 zl. 52 kr.

Svatá Trojice u cesty ke hřbitovu

-Svatá Trojice u cesty ke hřbitovu stáří: 1805, obnoveno v r. 1991
- autor: obrazy na skle zhotovil Karel Kašpar, rytec skla z Velké Vsi u Broumova
- materiál: převážně pískovec
- popis: na sloupu je hlavice se třemi obrazy na skle, okolo jsou dvě větší lípy a jedna malá
- nákladem: původně Josefa Bárneta čp. 27, obnoveno nákladem rodiny Slavíkovy čp. 27

Původní sloupek s obrázkem Svaté Trojice pochází z roku 1805 a byl vystavěn nákladem Josefa Bárneta, sedláka čp.27. Důvodem jeho výstavby byl snad pád do studně se šťastným koncem. Obnoven v roce 1991 obrazem na skle, jehož autorem je Karel Kašpar, rytec z Velké Vsi u Broumova.

Panna Marie na PříčniciPanna Marie na Příčnici

- stáří: 1899, obnovena v r.2002 
- materiál: pískovec
- popis: v kovové ohrádce podstavec a socha, po stranách dvě lípy
- texty: Maria, rodičko Boží, chraň nás od náhlé smrti. Dne 22. června 1899 byl zde bleskem usmrcen Antonín Dušek, občan lukavický z čp. 166 ve svém 73 roku věku svého.
- nákladem: rodiny Duškovy

Kateřina Dušková, chalupnice v Lukavici čp.166, dala postavit v roce 1900 na pozemku čp.39, kde její manžel byl 22.6.1899 bleskem zabit (za bouře nesl kosu), a se svolením Josefa Malečka, jako majitele tohoto pozemku, sochu Panny Marie a na její vydržování uložila 40 Korun.
Socha byla posvěcena 23.9.1900 od Václava Tejkla, osobního děkana a biskupského vikáře z Kyšperka.

Panna Maria u silnice v horní části obce

-Panna Maria u silnice v horní části obce stáří: 1865, obnovena v r.2009 
- materiál: pískovec
- popis: v kovové zahrádce kamenný podstavec a socha
- texty: Svatá Maria, oroduj za nás
- nákladem: Anny Hubálkové

Roku 1885 dal Josef Hubálek, chalupník v Lukavici čp.67, postavit na své zahradě u silnice sochu Panny Marie z pískovce. Byla postavena nákladem 230 zlatých a na její vydržování slíbil složit 30 zl. Peníze však nikdy složeny nebyly.  Socha byla posvěcena 5.7.1885 od faráře Václava Tejkla.

Sv. Florián - požární zbrojnice

- stáří: 1990
- materiál: umělá hmota
- popis: v zasklené nice na požární zbrojnici je soška sv. Floriána, patrona hasičů
- nákladem: sošku daroval hasičský sbor ve Stockerau v Rakousku

Pomníky

Pomník padlých před obecním úřadem

- stáří: předán veřejnosti 28. 10. 1922, odhalení pamětní desky obětem 2. sv. války v r. 1947
- obnoven v r.2002
- autor: Oldřich Fidler, sochař - Žamberk
Pomník padlých před obecním úřadem- materiál: pískovec

- popis: na pomníku je na levé straně zobrazena horská krajina s chalupou a vycházející slunce, pravé straně klečící muž se vzpřaženou levicí a se zpřetrhanými pouty na obou pažích, vrchol pomníku je zakončen sedícím sokolem na ratolestech, na bocích pomníku jsou symboly věčného ohně (plameny), v r. 1982 byl pomník upraven a přemístěn z původního místa před školou

- texty: na pomníku je vytesáno "1914 - 1918 Nedočkali jste se!" a jména 61 padlých a nezvěstných lukavických občanů v 1. sv. válce, spodní část je věnována obětem 2. sv. války, je zde letopočet 1938 - 1945 a jména pěti občanů
- nákladem: obce

Škodův pomniček u kapličky
Škodův pomníček u kapličky

stáří: 1948
- popis: žulový kámen se vsazenou deskou
- texty: Zde položil život za vlast Václav Škoda v květnových událostech 1945
- nákladem: obce

Pamětní deska na staré škole čp. 203 vedle kostela

- stáří: odhalení 27. 9. 1936
- autor: p. Kalista, sochař z Letohradu
- materiál: mramor
- texty: Zde působil od r. 1877 - 1911 zasloužilý učitel Josef Hoffman, spoluzakladatel Družstevní mlékárny, Hospodářskočtenářské besedy a Spořitelního a záložního spolku

Pamětní deska v sokolovněpamětní deska sokolovna

- stáří: z r. 1938, obnovena v r.2002, v r.2010 přemístěna do nové sokolovny
- autor: František Šašek, učitel v Žamberku
- popis: na desce ze světlého mramoru jsou vsazena bronzová písmena, za deskou je uložena krabice s hlínou z bojiště
- texty: Bratr Josef Dušek, desátník 21. pluku franc. legií narozen 27.10.1893. Padl 21.10.1918 u Terronu. Živy rány z nichž Svoboda tryskla.